Transport w przemyśle elektronicznym

Przemysł elektroniczny i elektrotechniczny jest częścią przemysłu elektrotechnicznego i dzięki swojemu szerokiemu zasięgowi jest jednym z największych sektorów przemysłowych świata. Swój ogromny obszar działań kreuje poprzez kierowanie działalności od pojedynczych towarów konsumenckich do technologicznie zaawansowanych części składowych skomplikowanych systemów. Przemysł elektroniczny ma wielką wartość dla polskiej gospodarki, bowiem jest on najszybciej rozwijającą się branżą w naszym kraju.

Transport międzynarodowy opiera się przede wszystkim na imporcie elektronicznych układów scalonych, zespołów prądotwórczych, silników oraz maszyn służących do obrabiania gumy i produktów z tworzyw sztucznych. Co powinno cieszyć, Polska osiągnęła przewagę z eksporcie do innych krajów wielu dziedzinach przemysłu elektronicznego. To przede wszystkim kable, przewody elektryczne, domowe urządzenia elektrotechniczne, sprzęt oświetleniowy i sygnalizacyjny, ogniwa galwaniczne, akumulatory i urządzenia zapłonowe.  Tak wielka rola w rozwoju światowego przemysłu elektronicznego oraz elektrotechnicznego powoduje również wzrost roli transportu zarówno surowców, jak i końcowych wyników działalności przemysłowej.

Dzięki usytuowaniu Polski w środkowym obszarze Europy, możliwe jest optymalne wykorzystanie transportu lądowego. Zazwyczaj do przewozu wykorzystywane są samochody ciężarowe. Jeśli jednak przewożony jest ładunek nie tylko  o znacznych gabarytach, ale i na duże odległości, wykorzystuje się transport kolejowy.  Transport wodny to kolejna możliwość. Co ważne, umożliwia on znaczne ograniczenie kosztów przewozu materiałów, zwiększając opłacalność produkcji. Pamiętajmy, bowiem, że na cenę danego produktu wpływa nie tylko cena surowca wykorzystanego w produkcji, ale i koszty spedycji, czyli przygotowania do wysyłki, transport oraz przechowywanie wyprodukowanego dobra. Transport lotniczy stanowi kolejną możliwość obrotu towarem, jednak potrzeba w nim pośrednich środków transportu lądowego. Należy tutaj także pamiętać o gabarytach wysyłanego sprzętu. Dlatego transport części składowych, jak również końcowych efektów przemysłu, powinien być optymalnie dobrany do potrzeb poszczególnych podmiotów gospodarczych.