Transport w przemyśle tytoniowym

Przemysł tytoniowy to jedna z tych dziedzin gospodarki, która pomimo rosnących cen nie traci na obrotach. Wszytko za sprawą najważniejszego ogniwa- konsumentów, którzy obok wielu innych powodów palą papierosy po prostu z powodu uzależnienia od nikotyny.

Produkcja artykułów tytoniowych mogłaby odbywać się ręcznie. Przecież najdroższe cygara wytwarzane są w taki właśnie sposób. Jednak ilość końcowego produktu oraz szybkość produkcji, z jaką mamy do czynienia, generuje potrzebę wykorzystywania różnych urządzeń transportujących.

Jednym z nich są taśmy przenośnikowe, wykonane z trwałych materiałów, odpornych na czynniki atmosferyczne oraz działanie środków chemicznych. Dzięki nim kolejne etapy pracy nie są wydłużane poprzez niepotrzebne straty na przenoszenie produktu przez ludzi na poszczególnych etapach produkcji.

Transport artykułów tytoniowych odbywa się przede wszystkim przy pomocy samochodów ciężarowych. Ich wielka ładowność znacznie obniża koszty kilku mniejszych przewozów. Z powodu jednak wielkich przestrzeni ładunkowych ręczne pakowanie naczepy trwałoby za długo, powodując kolejne straty, które można wykorzystać na wytworzenie kolejnych partii artykułów tytoniowych. Dlatego wykorzystuje się tu wózki widłowe, przyspieszające proces załadunku oraz znacznie ułatwiające pracę.

Kolejnym etapem jest oczywiście rozdysponowanie wyprodukowanych materiałów tytoniowych do poszczególnych kanałów spedycji. Na rynku istnieją firmy, które zajmują się całym procesem spedycji. Organizują one stałe dostawy tytoniu do firmy produkcyjnej, przewożenie gotowych produktów na rynki europejskie i światowe, co najważniejsze- dostosowują rodzaj transportu, optymalną trasę dostawy oraz biorą od uwagę  politykę pieniężną handlu, która tak znacząco wpływa na końcową cenę  produktu.

Branża tytoniowa znacząco wpływa na stabilność ekonomiczną kraju. Poza papierosami, do wyrobów tytoniowych zalicza się krajankę tytoniową drobno-włóknistą, tabakę, tytoń fajkowy oraz cygara. Wykorzystanie odpowiednich maszyn transportujących do młócenia zielonych liści, wstępnego przetwarzania tytoniu oraz transportowania gotowego produktu optymalizuje proces produkcji, przyczyniając się do rozwoju branży.