Transport w przemyśle samochodowym

Przemysł samochodowy to jedna z najprężniej rozwijających się w chwili obecnej gałęzi przemysłu. Co za tym idzie, w tym obszarze konieczny jest stały rozwój możliwości produkcyjnych, będących odpowiedzią na potrzeby rynkowe. Dynamicznie rozwijająca się oferta przemysłu samochodowego oraz starania koncernów o szybką odpowiedź na potrzeby konsumentów sprawi, iż transport w przemyśle samochodowym musi charakteryzować się koordynacją swoich działań z różnymi dostawcami i odbiorcami, jak również minimalizację kosztów obsługi uniwersalnych systemów sterowania przedsięwzięciem.

Jak wspomniano, rynek samochodowy charakteryzuje się ogromnym dynamizmem zmian.  Dlatego też cały proces transportu został podzielony na sektory, które można dostosować do zapotrzebowania w danej kategorii odbiorczej. Grupy produkcyjne z zakresu transportu samochodowego określa się skrótem BMS od nazwy Betriebsmittelsteuerung i dzieli się na cztery podstawowe części: diagnostyczną, sterującą, wymiany sygnałowej oraz wizualizacji. Diagnostyczna część transportu samochodowego odpowiada za monitoring działań magistrali oraz obszarów bezpieczeństwa.  Realizację transportu karoserii pomiędzy agregatami grupy to zadanie części sterującej transportu, natomiast wymiana sygnałowa pomiędzy grupami roboczymi jest domeną wymiany sygnałowej. Ostatnia z grup transportu samochodowego, czyli część wizualizacyjna odpowiada za obrazowanie produkcji oraz przygotowanie danych do analizy statystycznej w optymalizacji i kontroli produkcji.

W zakresie nadzorowania transportu stosuje się trzy rodzaje działań. Pierwszym z nich jest automatyczny tryb pracy, w którym maszyny wykonują sekwencyjne, powielane ruchy zaprogramowane za pomocą algorytmów. Jeżeli transport ma charakter krokowy, system wykonuje określony ruch do ustalonej pozycji następujący po naciśnięciu guzika, a po jego wykonaniu urządzenie czeka na podanie następnego sygnału rozpoczęcia pracy. Ostatni tryb- pracy ręcznej, wykonują urządzenia transportowe tylko w chwili naciskania przez operatora przycisku. W takiej sytuacji można pominąć wszelkie blokady świetlne bądź elektrycznych, ponieważ ruch maszyn cały czas monitorowany jest przez jego operatora.